แอลกอฮอล์ล้างมือ 75% ชนิดน้ำ

Hand Spray Alcohol Sanitizer

สินค้า ได้มาตรฐาน อย.

เลขที่แจ้งจด : 301630002129

  • ราคา 1 ลิตร = 100 บาท (ราคาก่อน Vat)

  • ราคา 5 ลิตร = 400 บาท (ราคาก่อน Vat)

  • ราคา 20 ลิตร = 1,450 บาท (ราคาก่อน Vat)