เครื่องวัดอุณหภูมิ BE CLEAN K3

ราคาพิเศษเพียง 2,500 บาท (ไม่รวม Vat)

าตั้, แบตเตอรี่, หัวชาร์ต, สายชาร์ต และป้ายบอกวิธีใช้

***สินค้า ประกัน 1 ทั้ื่ี่

ื่(้ำ) 100บาท ต่อชุด

เครื่องวัดอุณหภูมิ BE CLEAN K3 PRO

ราคาพิเศษเพียง 2,900 บาท (ไม่รวม Vat)

ของแถมขาตั้ง, หัวชาร์ต, สายชาร์ต และป้ายบอกวิธีใช้

***สินค้า ประกัน 1 ปี ถ้าเสีย มีเครื่องสำรองให้ ไม่ต้องรอซ่อมเป็นเดือน (ยกเว้นจากการตก หรือโดนน้ำ)