fbpx

พนักงานขาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์โยธา หรือ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
 • มีความรู้ในระบบ ISO 9001
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง (มีค่าน้ำมัน และค่าเสื่อมรถให้)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดำเนินการทางด้านการขายและการตลาดภายในประเทศ
 • ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

To apply for this job email your details to beconcrete@hotmail.com

 • Job Department

  แผนกขาย
 • Job Type

  พนักงานประจำ
 • Job Location

  หนองคาย
 • Job Expiry Date