เสาคอนกรีตรั้วสำเร็จรูป

เสาที่ใช้ขึงลวดหนาม สามารถนำไปประกอบเป็นซุ้มไม้เลื้อยได้ ทำรั้วแบ่งแนวเขตที่ดินได้เป็นอย่างดี ราคาประหยัด

ตัวอย่างการใช้งาน

Service brochure

photo30

As the general contractor, we first create the highest level of trust and integrity with our clients.

Contracting services

General contracting, often referred to as a traditional delivery system, allows the owner to engage with the architect/engineer to prepare the design of the entire project. Upon design completion, the project scope is competitively bid to a construction firm for a fixed lump sum.

Our responsibilities when serving as the General Contractor include:

  • Providing all materials, labor, equipment and services.
  • Subcontracting with various trade and specialty contractors
  • Applying for or assisting in the application process for building permits
  • Monitoring schedule and cash flow
  • Maintaining accurate records
  • Ensuring a safe and secure project site

Looking for a quality constructor for your next project?