ช่องลมโมเดิร์นบี

แบบมาตรฐาน ขนาด 19x39x7 cm (มี 5 ลาย)

Service brochure

photo30

As the general contractor, we first create the highest level of trust and integrity with our clients.

Contracting services

General contracting, often referred to as a traditional delivery system, allows the owner to engage with the architect/engineer to prepare the design of the entire project. Upon design completion, the project scope is competitively bid to a construction firm for a fixed lump sum.

Our responsibilities when serving as the General Contractor include:

  • Providing all materials, labor, equipment and services.
  • Subcontracting with various trade and specialty contractors
  • Applying for or assisting in the application process for building permits
  • Monitoring schedule and cash flow
  • Maintaining accurate records
  • Ensuring a safe and secure project site

PRECONSTRUCTION SERVICES

Every construction is unique in scope, but process is systemically applied to each construction project.

We seek to get involved early in the design phase so that we can manage the project more efficiently, provide effective building solutions, and identify challenges early on to mitigate design changes after construction commencement. Sed nibh turpis, sodales sit amet faucibus clear.

This involves detailed pre-construction planning crucial to successful construction and on-time delivery, and allows the client and team a clear pathway to the bidding process, construction phase, and through to completion.

CONSTRUCTION PROJECTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut laboreso et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam

What is included

Project Scheduling And Management

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Perform Value Engineering

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Inspections And Occupancy Permit

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Project Scheduling And Management

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Looking for a quality constructor for your next project?