ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัส 99.99999%

น้ำยาฆ่าเชื้อ CORONAVIRIDAE

คุณสมบัติน้ำยาฆ่าเชื้อ BenZion

  • มีคุณสมบัติยับยั้ง และฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอย่างดียิ่ง
  • สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้หลายชนิด เช่น Covid-19, เริม, ไข้หวัดนก, วัณโรค ฯลฯ
  • ไม่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา
  • ทำลายเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ อย่างได้ผลและถาวร
  • เป็รสารฆ่าเชื้อเกรดโรงพยาบาล HIGH-LEVEL DISINFECTANT

ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

  • ใช้พ่น สเปรย์ เช็ด ถูพื้นผิว สิ่งของ สถานที่ตามต้องการ เช่น โถส่วม ราวบันได โต๊ะ ตู้ เตียง หรือพ่นในรถยนต์ แอร์ เป็นต้น
  • พ่นในรถแท็กซี่ รถเมล์ รถสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
  • ใช้จุ่มแช่เครื่องมือทางการแพทย์
  • ใช้ซักผ้า เพื่อฆ่าจุลินทรีย์ต่างๆ