เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด BesCare+

  • รู้ผลใน 1 วินาที

  • อินฟาเรดแม่นยำ

  • ระยะการวัด 1-4 เซนติเมตร

  • ปิดเครื่องอัตโนมัติใน 18 วินาที

  • ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน

  • หน้าจอเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ

ราคา 2,500 (ราคาก่อน VAT)