Panasonic ถ่านอัลคาไลน์ AA แพค 8 ก้อน

  • ความทนทานสูง

  • พลังที่แข็งแกร่ง

  • มาตรฐานคุณภาพและเสถียรภาพสูง

  • ปราศจากสารปรอทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • ไม่รั่ว ปลอดภัยต่อการใช้งาน

ราคา 160 (ราคาก่อน VAT)