fbpx

เจ้าหน้าที่การตลาด

ความรับผิดชอบ :

 • ดูแลรับผิดชอบยอดขาย และบริหารยอดขายที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์ วางแผนการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดูแลบริหารทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนการขายที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา และนำทีมงานในกลุ่มการสร้างงานขายใหม่
 • วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย และBusiness Review เพื่อหาโอกาศการขาย
 • จัดทำกิจกรรม รวมทั้งพัฒนาและสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า เพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ
 • ออกประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานในองค์กร

คุณสมบัติ :

 • จบ ป.ตรี ด้านการขาย การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Sale Account Executive หรือ Organizers อย่างน้อย 10 ปี
 • บุคลิกดี มีแนวคิดและทักษะด้านการตลาด,การสื่อสาร, การจัดการ, การเจรจาต่อรอง, การเจรจาโน้มน้าว ในระดับดีมาก
 • สามารถเขียนและวิเคราะห์ จัดทำแผนการตลาดและการขายได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และให้คำปรึกษาแนะนำไอเดียกับลูกค้าได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี (Excel Word Outlook internet)
 • มีความกระตือรือร้น รักการขาย และมีใจรักด้านบริการ
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน

สวัสดิการ:

 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สิทธิรักษาพยาบาลเพิ่มเติม/ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลืองานบวช งานแต่ง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

To apply for this job email your details to beconcrete@hotmail.com

 • Job Department

  แผนกการตลาด
 • Job Type

  พนักงานประจำ
 • Job Location

  หนองคาย
 • Job Expiry Date