ขอบคันหิน | Curb Stone

พื้นฐาน เพื่อความสวยงามที่ได้มาตรฐาน

องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของงานปูพื้น ด้วยขอบคันหินที่จะช่วยบังคับให้บล็อกแต่ละก้อนยึดเกาะไม่เคื่อนออกจากกัน เมื่อต้องการรับน้ำหนัก ทำให้ได้งานที่สวยงาม และมีคุณภาพ

ขอบคันหินใหญ่ ทรงมน

  • ขนาด 15 x 100 x 30 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก 106 กิโลกรัม/ท่อน
  • การใช้งาน 1 ท่อน / เมตร

สอบถามและสั่งซื้อขอบคันหิน คุณภาพและได้มาตรฐานของบีคอนกรีต